ÉVFORDULÓ HRASINAI METEORIT

A meteorithullás korabeli rajza. 
1751. május 26-án Zágrábtól északra Hrasina községben hullott le a meteorit. Két darabra szakadt. Az egyik majd 40. kg. a másik 9 kg. Összetétele nagy részt nikkel-vas ötvözetekből áll. Jelentősége abban rejlik, hogy egyike volt azon két európai meteorithullásnak, melyek alapján kifejlődött a meteoritika tudománya.
A Hrascina vasmeteorit egy darabja. 

ÉVFORDULÓ NIKOLAUSZ KOPERNIKUSZ

1543 május 24 -én hunyt el Nikolausz Kopernikusz a heliocentrikus világkép kidolgozója. Kopernikusz ezzel az elmélettel forradalmasította az egész világképet. A heliocentrikus világkép a matematika eszközével egyszerűbben bizonyította az égitestek mozgását. Ezzel cáfolta a ptolemaoszi geocentrikus világképet. Nikolausz Kopernikusz ( 1473 - 1543 ) lengyel csillagász, matematikus, közgazdász.