SZATURNUSZ

A Cassini űrszonda otthona volt 13 évig. A végzete is itt érte utol 2017. szeptember 15-én. A képre kattintva nagyban is látható. 

VIDEÓ

Egy rövid videóm a holdról, ebben a ködös szomorkás időben. ( teljes képernyőt javaslok ) 

KETTŐSCSILLAGOK

Alcor Mizar kettőscsillag a Göncölszekér csillagképben. Az egyik legismertebb kettőscsillag.  A "szekér rúdjának a középső csillaga a Mizar. Mellette látható az Alcor ( népi magyar nevei: Lovas, Béres, kisbéres, Kisbojtár ) Jó látással  rendelkező ember szabad szemmel is megtudja különböztetni. Az ókori Rómában a legionáriusok látását ezen a csillagon tesztelték. 

HOLDI SÉTÁK HAMUSZÜRKE FÉNY

A hamuszürke fényt jelenséget biztos mindenki látta. Amikor a Hold telőben vagy fogyóban van,     megvilágított részét halványan derengő fénnyel megvilágított másik rész egészíti ki teljes koronggá. 
 Ez a fény is végeredményben napfény, csakhogy nem közvetlen, hanem a Földről visszavert napfény. 

TÖRTÉNELEM

A gödöllői víztorony. Csillagászat történeti vonatkozása is van. A torony csúcsán lévő kovácsoltvas szélkakas Magyari Barna munkája. A szélkakas földre vetet árnyéka rajzolta a hátsó téglafal vonalát. A torony napóraként is funkcionált volna. Az órákat jelző szobrokat Nagy Géza és Molnár László készítette. Az üvegkupola készítésénél kikérték az Uránia csillagvizsgáló véleményét is  mert mint obszervatóriumot is használni szerették volna. A bejárat felett a fémdombormű Borsos Miklós alkotása.  ( Fekete fehér kép a Gödöllői szolgálat című újságból való ) A többi kép saját fotó. Az épület pontosan a Duna-Tisza vízválasztóján helyezkedik el 211 méter magasan. A torony maga 30 méter magas. A sors fintora, hogy a víztornyot soha nem használták. 
KETTŐSCSILLAGOK

Albiero kettőscsillag a Hattyú csillagképben. 
   
   Kettőscsillag alatt két olyan csillag együttesét értjük, ahol az egymáshoz való mozgásukban ki mutatható a tömegvonzás. A csillagászatban azonban ide sorolják az optikai kettőscsillagokat, melyek, csak egy irányban látszanak, de fizikai kapcsolatban nincsenek. 
 Az Albiero kettőscsillag 385 fényévre található a Földünktől. Érdekessége a két csillag különböző és látványos színe. A fényesebb sárga tagját szabad szemmel is láthatjuk. 

NAP 2017. 10.

Októberben két fotót készítettem. Zömében központi csillagunk foltmentes volt. Néhány adat Napunkról. Közepes távolsága Földünktől  150 millió km.  A fénye a Földet 8, 3 perc alatt éri el. A Nap tartalmazza  a Naprendszer 99,8%-át. Átmérője 1 391 400 km. 73,5%- ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Anyagát képlékeny  plazma alkotja, ezért egyenlítői területek 25 a sarkokon 35 naponként fordulnak körbe. Az eltérés miatt erős mágneses zavarok lépnek fel, melyek napkitörések és a mágneses pólusok 11 évente felcserélődése idején a napfoltok megszaporodásához vezetnek Most a napfolt minimum ideje felé tartunk. A Nap energiája földi életünk minden részét áthatja. PL: A táplálék melyet elfogyasztunk azt is a Napunknak köszönhetjük. Aki esetleg mélyebben érdeklődne Napunk iránt, ajánlom Hédervári Péter. Csillagunk: a Nap. Című kitűnő ismeretterjesztő könyvét.  NAP

A fotó 2014. 10.26-án készült. Az általam fotózott, illetve látott legnagyobb folt. A kisebb foltok KB. Föld átmérőjű. 

HOLDI SÉTÁK MAGYAROK A HOLDON

A négy Magyar! 

HOLDI SÉTÁK MAGYAROK A HOLDON

Weinek kráter: ∅30 km. 
Weinek László (  1848 - 1918 )  A Vénusz bolygó nap előtti elvonulásáról készít rendkívül értékes felvételeket Kerguelen szigetén, a Német Birodalmi Vénusz- expedíció helyettes vezetőjeként. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Hold feltérképezésében.  A fényképezéssel nyert pontos képeket és a távcsövön át holdképek részletgazdag képeit egyeztette  egy - egy  Holdtájképpé. 1884 - 1914 között a Holdnak 200  nagy  pontosságú rajzát tette közzé.  Érdekesség, hogy 1869 - 1870 között Gödöllő környékén mint nevelő tevékenykedett.  Forrás: Híres magyarokról elnevezett kráterek a Holdon. 

MARS


A Mars a Naptól a negyedik bolygó. Szabad szemmel is könnyen megtalálható a vörös színe alapján. A római hadistenről nevezték el, de gyakran hívják " vörös bolygónak " Vörös színét a Mars felszínén a vas-oxid okozza. A bolygó átmérője: 6805,1 km. Tengelyforgási ideje: 24,6 óra. Keringési ideje: 687 nap. Két holdja van : Phobos és Deimos. Az egyik fotón látható a sarki jégsapkák. 

TÖRTÉMELEM

 Fazekas Mihály ( 1776 - 1828 ) Gondolom mindenkinek a Ludas Matyi jut eszébe róla.  Talán kevesen tudják, hogy csillagászattal is foglalkozott. 1819-től pedig szerkesztett egy kalendáriumot. Ezek voltak az első magyar naptárak, melyekből kimaradtak a babonás jövendölések. Élete vége felé csillagászati szakkönyvet is írt.

HOLDI SÉTÁK 99,1%-os HOLD

Tegnap késő esti fotó. Erősen párásodott a levegő. 99,1% - os Hold. 

HOLDI SÉTÁK PICCOLOMINI


1, Jenssen kráter ∅ 191 km. Kora 3,92 billió év. Jules Jenssen ( 1824 - 1907 ) francia csillagász. 
2, Piccolomini kráter. ∅  88 km. Mélysége 4,5 km. Kora 3,2 billió év. Alessendro Piccolimini (  1508 - 1578 )  olasz csillagász.  (A világ szférája és az állócsillagok ) című művében ábrázolta csillagképeket. 
    3, Rheita kráter. ∅  70km. Kora 3,85 billió év.  Maria Schyrlaeus von Rheita  ( 1597 - 1660 )  cseh csillagász. 

    4, STEVINUS  kráter. ∅ 75 km. Kora 1,1 billió év.  Simon Stevin  ( 1548 - 1620 ) belga matematikus, optikus. 

5,  SNELLIUS  kráter. ∅  83 km. kora 3,85 billió év. Willebrord van Roijen Snell (dit Snellius) ( 1591 - 1626 ) holland csillagász matematikus.