MÉLYÉG GÖMBHALMAZOK M71, M13

Egy gömbhalmaz a Sagitta ( Nyíl ) Csillagképben. A Messier katalógusban a 71-es számot viseli. Távolsága 13 000 fényév. A gömbhalmaz a csillagok gömbalakban rendeződött formája. A másik fotó szintén egy gömbhalmaz. Az északi égbolt legnagyobbika. A Herkules csillagképben található M13-as néven. Távolsága 25100 fényév. A mélyég világába ritkábban kirándulok. Érdeklődési köröm inkább a Naprendszer. 

HOLDI SÉTÁK MAGYAROK A HOLDON 1.

Sorba veszem a Hold látható oldalán lévő magyar emberről elnevezett krátereket. Hédervári Péter       ( 1931 - 1984 ) földrajztanár, amatőrcsillagász, újságíró, író, ismeretterjesztő. Egy amerikai bolygókutató javaslatára neveztek el róla krátert a Hold déli pólusa környékén.  Átmérője 69 km. Hédervári Péter emléktáblája egykori lakhelyén, Budapest //. kerület Árpád fejedelem útja 40-41. házon található. A tábla szövegét Rezsabek Nándor barátom fogalmazta, mint életrajz írója. A könyv címe: Rezsabek Nándor - Sragner Márta: Az ismeretlen Hédervári Péter: Vulkánoktól csillagok világáig.

MERKÚR

A Merkúr a Naprendszer első és legkisebb bolygója. Sajnos távcsöves megfigyelése számomra nem lehet, mert távcsövem fix felállítású és nem látok rá a keleti illetve a nyugati horizontra.  A Merkúr a Naphoz való közelsége miatt nehéz megfigyelni. Vagy napnyugta után, vagy napkelte előtt látható. Így 2016. 05. 09-én sikerült megfigyelni a Nap előtti átvonulás alkalmával. A kép bal alsó sarkában a a kis fekete korong a Merkúr. A Földnek körülbelül a fele az átmérője. Sokban hasonlít a Holdra, a Merkúron is sok a kráter. A bolygón hat magyar elnevezés található: Bartók Béláról, Jókai Mórról, Liszt Ferencről, Petőfi Sándorról, Munkácsy Mihályról, és André Kertész magyar származású fotóművészről. Sajnos felhőátvonulás komolyan zavart. A teljes képernyőn látszik a korongja. 
MÉLYÉG PLEJÁDOK ( FIASTYÚK )

Plejádok ( Fiastyúk ) A Földtől 443 fényévre lévő nyílt halmaz. Jó szemű megfigyelő hét csillagot tud megkülönböztetni. A halmaz a Bika csillagképben található. A magyar monda világban is szerepel. "Sánta Kata vitte a kotlóst az égi búzamezőkre, hogy az elszórt búzaszemekből megéljenek."

HOLDI SÉTÁK CSÖKKENŐ FÁZIS

Ma hajnalban készült fotó a csökkenő Holdról. Az eredeti színe a Holdnak  ez szürkés szín, talán a bazalthoz lehet hasonlítani. A bloggban megtartom az eredeti színt. A képnek talán, csak esztétikai értéke van. ( teljes képernyőt javaslok )