HOLDI SÉTÁK HERSCHEL


1, Herschel kráter. ∅ 41 km. Kora 1,1 billió év. William Herschel ( 1738 - 1822 ) német - angol csillagász az Uránusz bolygó felfedezője. 

2, Ptolamameus kráter. ∅ 154 km. Kora 3,92 billió év. Klaudiosz Ptolemaiosz ókori görög csillagász matematikus a geocentrikus világkép megalkotója. 
3, Alphonsus kráter. ∅ 118 km. Kora 3,85 billió év. Alfonso x. ( 1221 - 1284 ) Kasztiliai csillagász. 

4, Arzachel kráter. ∅ 98x97 km. Kora 3,8 billió év. ( 1028 - 1087 ) arab csillagász. 
5, Albategnius kráter. ∅ 136 km. Kora 3,85 billió év. Arab csillagász. 

6,Thebit kráter. ∅ 58 km. Kora 3,2 billió év. Thebit ( 826 - 901 ) perzsa csillagász. 


HOLDI SÉTÁK ATLAS, HERCULES, ENDYMION

Atlas kráter: Ø 69 km. Mélysége 3,24 km. Kora: 3,2 billió év. 

Hercules kráter: Ø 87 km. Mélysége: 2,0 km. Kora: 1,1 billió év. 

Endymion kráter: Ø 125 km. Mélysége: 2,6 km. Kora: 3,92 billió év. 

 Mind három kráter görög  mitológiai alakok nevét viseli. 

HOLDI SÉTÁK APOLLO16

Apollo 16 1972. április 16.  Az ötödik küldetés mely landolt a Hold Descartes- fennsíkján.  

                        Parancsnok: John Young
 Parancsnoki modul pilóta: Thomas Mattingly
               Holdkomp pilóta: Charles Duke  JR. 

A megtett távolság a Hold felszínén 26 km. Az összegyűjtött kőzet 96 kg. 

 Egy érdekesség. Charles Duke családi fotóját hagyta a Hold felszínén.     https://www.facebook.com/beyondoursight/photos/a.722416661167380.1073741830.713274818748231/1467583423317363/?type=3&theater

HOLDI SÉTÁK SCHILLER

Schiller kráter. 179 x 71,4  km. Mélysége: 3,9 km. 
  
  Érdekes megnyúlt alakját egy lapos szögben becsapódó meteoritnak köszönheti. A nevét nem a német költőről kapta, hanem a XVII. szd-i német asztronómus, matematikus papról. Kora 3,85 billió év. 

HOLDI SÉTÁK MAGYAROK A HOLDON 3.

Zach kráter: átmérő 30 km. 

 Zach Ferenc Xavér ( 1754 - 1832 ) csillagász geodéta holdkrátert és kisbolygót is elneveztek róla. 
  1798-ban csillagászati - geodéziai folyóiratot indít. Megszervezi az első nemzetközi csillagászati konferenciát. Több helyesbített csillagászati táblázatot közöl ( Hold, Nap, bolygó pozíciókról ) Felhívta a figyelmet a változócsillag észlelés jelentőségére. 

TÖRTÉNELEM

Sajnos a 1848-as szabadságharc áldozata lett a csillagvizsgáló. Vasárnapi könyv. 1928. 

HOLDI SÉTÁK MAGYAROK A HOLDON 2.

Hell Miksa ( 1720 - 1792 ) magyar csillagász, matematikus fizikus. 1769-ben az európai tudósok a Vénusz Nap előtt való átvonulására készültek. V//. keresztély dán király Hellt kérte fel az esemény megfigyelésére. Sajnovics János Jezsuita szerzetes társával indult el  a Norvégia északi részén lévő Vardobe. 1769 június 3-án sikeresen megfigyelték a Vénusz átvonulást, mely alapján kiszámította a Nap Föld távolságát. Közben adatokat gyűjtöttek a Lappok nyelvéről és kultúrájáról. 
    A Hell kráter átmérője 31 km. 

RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS.

2015.03.20-i részleges napfogyatkozás. A levegő érezhetően lehűlt és érzékelhetően sápadtak lettek a fények. 

MÉLYÉG GÖMBHALMAZOK M71, M13

Egy gömbhalmaz a Sagitta ( Nyíl ) Csillagképben. A Messier katalógusban a 71-es számot viseli. Távolsága 13 000 fényév. A gömbhalmaz a csillagok gömbalakban rendeződött formája. A másik fotó szintén egy gömbhalmaz. Az északi égbolt legnagyobbika. A Herkules csillagképben található M13-as néven. Távolsága 25100 fényév. A mélyég világába ritkábban kirándulok. Érdeklődési köröm inkább a Naprendszer. 

HOLDI SÉTÁK MAGYAROK A HOLDON 1.

Sorba veszem a Hold látható oldalán lévő magyar emberről elnevezett krátereket. Hédervári Péter       ( 1931 - 1984 ) földrajztanár, amatőrcsillagász, újságíró, író, ismeretterjesztő. Egy amerikai bolygókutató javaslatára neveztek el róla krátert a Hold déli pólusa környékén.  Átmérője 69 km. Hédervári Péter emléktáblája egykori lakhelyén, Budapest //. kerület Árpád fejedelem útja 40-41. házon található. A tábla szövegét Rezsabek Nándor barátom fogalmazta, mint életrajz írója. A könyv címe: Rezsabek Nándor - Sragner Márta: Az ismeretlen Hédervári Péter: Vulkánoktól csillagok világáig.

MERKÚR

A Merkúr a Naprendszer első és legkisebb bolygója. Sajnos távcsöves megfigyelése számomra nem lehet, mert távcsövem fix felállítású és nem látok rá a keleti illetve a nyugati horizontra.  A Merkúr a Naphoz való közelsége miatt nehéz megfigyelni. Vagy napnyugta után, vagy napkelte előtt látható. Így 2016. 05. 09-én sikerült megfigyelni a Nap előtti átvonulás alkalmával. A kép bal alsó sarkában a a kis fekete korong a Merkúr. A Földnek körülbelül a fele az átmérője. Sokban hasonlít a Holdra, a Merkúron is sok a kráter. A bolygón hat magyar elnevezés található: Bartók Béláról, Jókai Mórról, Liszt Ferencről, Petőfi Sándorról, Munkácsy Mihályról, és André Kertész magyar származású fotóművészről. Sajnos felhőátvonulás komolyan zavart. A teljes képernyőn látszik a korongja.